9. Keys // (Gucci Mane, Deniro Farrar, Nacho Picasso and Mack Shine)